ASIAKORTTI


Asian valmistelija
Liisa Rouhiainen
Vaihde (09) 81621
503
KAAVOITUS- JA KIINTEISTÖASIAT, KAUPUNKIMITTAUS, ASUNTOTUOTANTO
Kaava- ja nimistöasiat, elinkeinosuunnittelu
Espoon asema- ja rakennuskaavat ( korttelisuunnitelmat)
5562 / 2004

MAARINSOLMU, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS (OTANIEMI) KORTTELIT 10055 JA 10056, ALUE 221400Toimenpiteet
22.09.2004 ASIA käsiteltäväksi: Sisäisten palvelujen yksikkö / Toppi Marita
23.04.2004 HAKEMUS saapunut: Hartela Kiinteistömarkkinointi Oy
17.02.2005 ASIA pöydälle: Kaupunkisuunnittelulautakunta: OTANIEMI, MAARINSOLMU, ASEMAKAAVALUONNOKSEN JA SIIHEN LIITTYVIEN ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSTEN HYVÄKSYMINEN NÄHTÄVILLE (MRA 30 §), ALUE 221400
03.03.2005 ASIA päätetty: Kaupunkisuunnittelulautakunta: OTANIEMI, MAARINSOLMU, ASEMAKAAVALUONNOKSEN JA SIIHEN LIITTYVIEN ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSTEN HYVÄKSYMINEN NÄHTÄVILLE (MRA 30 §), ALUE 221400 (PÖYDÄLLE 17.2.2005)
11.03.2005 Kaupunkisuunnittelulautakunta 03.03.2005 13 § / PÖYTÄKIRJANOTE lähetetty: Tapiolan Lämpö Oy/
11.03.2005 Lähetetty LAUSUNTOPYYNTÖ, vastaanottaja Hartela Kiinteistömarkkinointi Oy, Kapiteeli Oyj, Senaatti-kiinteistöt keskushallinto, E.ON Finland, Oy Esso Ab, Kiinteistö Oy Metsänpojankuja 4, Espoonkruunu Oy, Tapiolan Lämpö Oy, Suomen Asumisoikeus Oy, Elisa Communications Oyj, Museovirasto, Tapiolan alueneuvottelukunta, Uudenmaan ympäristökeskus, Tiehallinto/Uudenmaan tiepiiri, Länsi-uudenmaan pelastuslaitos, Espoon Vesi Oy, Espoon ympäristöyhdistys ry, BirdLife Suomi, YTV lähettäjä kaupunkisuunnittelukeskus asemakaavayksikkö
11.03.2005 Kaupunkisuunnittelulautakunta 03.03.2005 13 § / PÖYTÄKIRJANOTE lähetetty: Espoonkruunu Oy / Kyllikinkoto Mielikinviita 4, Hartela Kiinteistömarkkinonti Oy, Kapiteeli Oyj, Senaatti-kiinteistöt, E.ON Finland, Oy Esso Ab, Kiinteistö Oy Metsänpojankuja ja Espoonkruunu Oy
15.03.2005 Lähetetty KUULUTUSKIRJE, vastaanottaja Osalliset jakelun mukaan sekä Tapiolan alueneuvottelukunta, lähettäjä kaupunkisuunnittelukeskus
16.03.2005 Lähetetty KUULUTUS, vastaanottaja Länsiväylä, HBL
21.03.2005 LAUSUNTO saapunut: Espoonkruunu Oy
23.03.2005 PYYNTÖ siirretty: Ympäristökeskus / Ympäristökeskus / Veijonen Ritva -
23.03.2005 PYYNTÖ siirretty: Ympäristökeskus /
13.04.2005 MIELIPIDE saapunut: As.Oy Maarinkoto
15.04.2005 LAUSUNTO Pääkaupunkiseudun yhteisvaltuuskunta YTV
18.04.2005 MIELIPIDE saapunut: Asunto Oy Mielikinviita 6-8 asukkaat, 101 kpl allekirjoittajaa
18.04.2005 MIELIPIDE saapunut: Asunto Oy Tapionlehto
19.04.2005 MIELIPIDE saapunut: As.Oy Kalevanvainio
19.04.2005 MIELIPIDE saapunut: Tapiolan Lämpö Oy
19.04.2005 MIELIPIDE saapunut: As.Oy Kimmeltie
19.04.2005 MIELIPIDE saapunut: As.Oy Maarinmaa
27.04.2005 LAUSUNTO saapunut: Espoon Vesi
11.05.2005 TIEDOTUS- JA KESKUSTELUTILAISUUDEN MUISTIO 4.4.2005
16.05.2005 LAUSUNTO saapunut: Tringa ry.
16.05.2005 LAUSUNTO saapunut: Oy Esso Ab
18.05.2005 LAUSUNTO saapunut: E.ON Finland Oyj
18.05.2005 LAUSUNTO saapunut: Museovirasto
19.05.2005 LAUSUNTO saapunut: Suomen Asumisoikeus Oy
19.05.2005 Lähetetty LAUSUNTO, vastaanottaja Kaupunkisuunnittelulautakunta, lähettäjä sivistystoimi
19.05.2005 LAUSUNTO saapunut: Ympäristökeskus
20.05.2005 LAUSUNTO saapunut: Kiinteistö Oy Metsänpojankuja 4
24.05.2005 LAUSUNTO saapunut: Uudenmaan ympäristökeskus
02.06.2005 LAUSUNTO saapunut: Tiehallinto Uudenmaan tiepiiri
06.06.2005 LAUSUNTO saapunut: Espoon kaupunki, tekninen keskus
06.06.2006 MIELIPIDE saapunut: Tapiolan Kilta ry, sähköposti
09.12.2008 KIRJE saapunut
22.12.2008 HAKEMUS saapunut: Innopoli Oy / Technopolis Oyj
06.05.2009 Asia pöydälle: Kaupunkisuunnittelulautakunta: Otaniemi, asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), Maarinsolmu, alue 221400
13.05.2009 Asia : Kaupunkisuunnittelulautakunta: Otaniemi, asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), Maarinsolmu, alue 221400 (pöydälle 6.5.2009)
27.05.2009 Asia palautettu: Kaupunkisuunnittelulautakunta: Otaniemi, asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), Maarinsolmu, alue 221400 (pöydälle 6.5.2009 ja 13.5.2009)
09/10/2010 Hakemus saapunut: Tapiolan Lämpö OyPäätökset
KSL 17.02.2005 9 §
KSL 03.03.2005 13 §
KSL 06.05.2009 6 §
KSL 13.05.2009 6 §
KSL 27.05.2009 3 §