ASIAKORTTI


Asian valmistelija

Vaihde (09) 81621
502
Kaavoitus- ja kiinteistöasiat, kaupunkimittaus, asuntotuotanto
Kaava- ja nimistöasiat, elinkeinosuunnittelu
Espoon yleis- ja rantakaavat
6212 / 2009

Saariston osayleiskaava, alue 830500Toimenpiteet
29.10.2009 Asia käsiteltäväksi: Hallinto- ja lakiasiainyksikkö / Hauhia Merja
25.11.2009 Lähetetty Kuulutus, vastaanottaja HBL ja Länsiväylä, lähettäjä kaupunkisuunnittelukeskus
25.11.2009 Asia päätetty: Kaupunkisuunnittelulautakunta: Saariston osayleiskaavan tavoiteohjelman hyväksyminen, alue 830500 (Kh-asia)
03.02.2010 Lähetetty Kuulutus, vastaanottaja HBL ja Länsiväylä, lähettäjä kaupunkisuunnittelukeskus
03/29/2010 Asia päätetty: Kaupunginhallitus: Saariston osayleiskaavan tavoitteiden hyväksyminen, alue 830500Päätökset
KSL 25.11.2009 6 §
KH 03/29/2010 13 §