ASIAKORTTI


Asian valmistelija
Mirkka Niemi
502
Kaavoitus- ja kiinteistöasiat, kaupunkimittaus, asuntotuotanto
Kaava- ja nimistöasiat, elinkeinosuunnittelu
Espoon yleis- ja rantakaavat
6218 / 2009

Bergö-Stora Bodö-Fridheminkallio osayleiskaava ja osayleiskaavan muutosToimenpiteet
30.10.2009 Asia käsiteltäväksi: Asiakirjahallinto / Niemi Anne
25.11.2009 Lähetetty Kuulutus, vastaanottaja HBL ja Länsiväylä, lähettäjä kaupunkisuunnittelukeskus
25.11.2009 Asia päätetty: Kaupunkisuunnittelulautakunta: Suvisaaristo ja Soukka, osayleiskaavan ja osayleiskaavamuutoksen tavoiteohjelman hyväksyminen, Bergö - Stora Bodö - Fridheminkallio, alue 450300 (Kh-asia)
03.02.2010 Lähetetty Kuulutus, vastaanottaja HBL ja Länsiväylä, lähettäjä kaupunkisuunnittelukeskus
03/29/2010 Asia päätetty: Kaupunginhallitus: Suvisaaristo ja Soukka, osayleiskaavan ja osayleiskaavamuutoksen tavotteiden hyväksyminen, Bergö - Stora Bodö - Fridheminkallio, alue 450300Päätökset
KSL 25.11.2009 7 §
KH 03/29/2010 12 §