ASIAKORTTI


Asian valmistelija
Marjut Huvinen
Vaihde (09) 81621
503
KAAVOITUS- JA KIINTEISTÖASIAT, KAUPUNKIMITTAUS, ASUNTOTUOTANTO
Kaava- ja nimistöasiat, elinkeinosuunnittelu
Espoon asema- ja rakennuskaavat ( korttelisuunnitelmat)
6937 / 2005

Suurpelto V, asemakaava (Henttaa), korttelit 21055-21083, alue 330700Toimenpiteet
28.11.2005 ASIA käsiteltäväksi: Sisäisten palvelujen yksikkö / Toppi Marita
01.12.2005 Lähetetty KUULUTUS, lähettäjä Kaupunkisuunnittelukeskus / asemakaavayksikkö
11.04.2007 ASIA päätetty: Kaupunkisuunnittelulautakunta: HENTTAALLA, SUURPELTO V, SELVITYS LÄHTÖKOHDISTA SEKÄ VALMISTELUAINEISTO ASEMAKAAVOITUKSEN POHJAKSI (ALUE 330700)
18.04.2007 Lähetetty KUULUTUS, vastaanottaja Länsiväylä, HBL, lähettäjä kaupunkisuunnittelukeskus
20.04.2007 Lähetetty KUULUTUSKIRJE, vastaanottaja Osalliset jakelun mukaan ja Matinkylä-Olarin alueneuvottelukunta, lähettäjä kaupunkisuunnittelukeskus
08.05.2007 MIELIPIDE saapunut
18.05.2007 MIELIPIDE saapunut
22.05.2007 MIELIPIDE saapunut
29.05.2007 MIELIPIDE saapunut
30.05.2007 MIELIPIDE saapunut
30.05.2007 MIELIPIDE saapunut
30.05.2007 MIELIPIDE saapunut: Asunto Oy Kaarnavene
30.05.2007 MIELIPIDE saapunut: Asunto Oy Kaarnavene
31.05.2007 MIELIPIDE saapunut
31.05.2007 MIELIPIDE saapunut: Virtavesien Hoitoyhdistys ry
31.05.2007 MIELIPIDE saapunut: Kiinteistö Oy Pihapiiri
31.05.2007 MIELIPIDE saapunut: Espoon ympäristöyhdistys ry
31.05.2007 MIELIPIDE saapunut
06.06.2007 LAUSUNTO saapunut: Espoon Vesi
06.06.2007 LAUSUNTO saapunut: Espoon Vesi
05.06.2007 TIEDOTUS- JA KESKUSTELUTILAISUUDEN MUISTIO 05062007
16.11.2007 RAPORTTI saapunut: Luontotieto Keiron Oy
07.05.2008 ASIA päätetty: Kaupunkisuunnittelulautakunta: HENTTAA, SUURPELTO V, ASEMAKAAVAN JA KILONVÄYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSEN HYVÄKSYMINEN NÄHTÄVILLE (MRA 27 §), ALUE 330700
21.05.2008 Lähetetty KUULUTUS, vastaanottaja Länsiväylä, HBL, lähettäjä kaupunkisuunnittelukeskus
16.05.2008 Lähetetty KUULUTUSKIRJE, vastaanottaja Osalliset jakelun mukaan ja Matinkylä-Olarin alueneuvottelukunta, lähettäjä kaupunkisuunnittelukeskus
20.05.2008 Lähetetty TÄYTÄNTÖÖNPANOKIRJE, vastaanottaja Matinkylä-Olarin alueneuvottelukunta, Fortum Espoo Oy /Sähköpuoli, Elisa Oyj/Verkot/Alueelliset palvelut, Tiehallinto/Uudenmaan tiepiiri, Uudenmaan ympäristökeskus, lähettäjä kaupunkisuunnittelukeskus asemakaavayksikkö
16.06.2008 Ympäristökeskuksen LAUSUNTO kaupunkisuunnittelukseskukselle
18.06.2008 MUISTUTUS saapunut
18.06.2008 LAUSUNTO saapunut: YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta
18.06.2008 LAUSUNTO saapunut: Fortum Espoo Distribution Oy
19.06.2008 MUISTUTUS saapunut
23.06.2008 MUISTUTUS saapunut
24.06.2008 LAUSUNTO saapunut: Uudenmaan tiepiiri / Tiehallinto
24.06.2008 MUISTUTUS saapunut: Kiint. Oy Pihapiiri, sähköposti
24.06.2008 MUISTUTUS saapunut: As.Oy Kaarnavene
24.06.2008 MUISTUTUS saapunut: As. Oy Väli-Henttan tie 25
08.07.2008 LAUSUNTO saapunut: Uudenmaan ympäristökeskus
05.05.2010 Asia päätetty: Kaupunkisuunnittelulautakunta: Henttaa, asemakaavaehdotuksen hyväksyminen uudelleen nähtäville (MRA 32 §), Suurpelto V, alue 330700
19.05.2010 Lähetetty Kuulutus, vastaanottaja HBL ja Länsiväylä, lähettäjä kaupunkisuunnittelukeskus
14.05.2010 Lähetetty Kuulutuskirje, vastaanottaja osalliset, lähettäjä kaupunkisuunnittelukeskus
18.05.2010 Kaupunkisuunnittelulautakunta 05.05.2010 7 § / Pöytäkirjanote lähetetty: muistutuksen jättäneille
17.06.2010 Muistutus saapunut
22.06.2010 Muistutus saapunut: Asunto Oy Espoon Väli-Henttaantie 25
24.06.2010 Lausunto saapunut: Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
12.08.2010 Lausunto saapunut: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
06/22/2010 Lähetetty Lausunto, vastaanottaja Kaupunkisuunnittelukeskus, lähettäjä YmpäristökeskusPäätökset
KSL 11.04.2007 11 §
KSL 07.05.2008 13 §
KSL 05.05.2010 7 §