ASIAKORTTI


Asian valmistelija
Virpi Mamia
Vaihde (09) 81621
503
KAAVOITUS- JA KIINTEISTÖASIAT, KAUPUNKIMITTAUS, ASUNTOTUOTANTO
Kaava- ja nimistöasiat, elinkeinosuunnittelu
Espoon asema- ja rakennuskaavat ( korttelisuunnitelmat)
7141 / 2005

MIILUKORPI II, ASEMAKAAVA (KARHUSUO), ALUE 631900Toimenpiteet

08.12.2005 ASIA käsiteltäväksi: Sisäisten palvelujen yksikkö / Ramstedt Carola
05.10.2007 KIRJE saapunut:
19.11.2007 KIRJE saapunut
04.12.2007 KANNANOTTO saapunut
12.12.2007 ASIA päätetty: Kaupunkisuunnittelulautakunta: KARHUSUOLLA, MIILUKORPI II, SELVITYS LÄHTÖKOHDISTA SEKÄ VALMISTELUAINEISTO ASEMAKAAVOITUKSEN POHJAKSI, ALUE 631900
17.12.2007 KANNANOTTO saapunut
21.12.2007 Lähetetty KUULUTUSKIRJE, vastaanottaja Osalliset jakelun mukaan ja Kanta-Espoon alueneuvottelukunta, lähettäjä kaupunkisuunnittelukeskus
02.01.2008 Lähetetty KUULUTUS, vastaanottaja Länsiväylä, HBL, lähettäjä Kaupunkisuunittelukeskus
30.01.2008 KANNANOTTO saapunut: Pääkaupunkiseudun yhetistyövaltuuskunta (YTV)
30.01.2008 MIELIPIDE saapunut
30.01.2008 MIELIPIDE saapunut
31.01.2008 MIELIPIDE saapunut
05.02.2008 MIELIPIDE saapunut
05.02.2008 MIELIPIDE saapunut
05.02.2008 MIELIPIDE saapunut
06.02.2008 MIELIPIDE saapunut
15.02.2008 KANNANOTTO saapunut: Espoon kaupunki, tekninen keskus
02/22/2008 TIEDOTUS- JA KESKUSTELUTILAISUUDEN MUISTIO. 18-1-2008Päätökset
KSL 12.12.2007 12 §